Aktuality

Prázdninový provoz kanceláře: po-pá 9-13h. 

13. - 17. 8. je na sekretariátu zavřenoPokladna je zavřena 13. - 24. 8.

Přejeme vám krásné léto. 

Stále ještě přijímáme online přihlášky na rok 2018/19 do kurzů, které nejsou zcela naplněny. 

Vítejte na novém webu Kabinetu studia jazyků! Prosíme o shovívavost, pokud se vyskytne chyba na stránce či v registraci, na vylepšení stále pracujeme.

Na vaše dotazy rádi odpovíme na emailu: kurzy@langdpt.cas.cz, nebo na tel.: 221 403 932

Ceník

Prohlédněte si aktuální ceník pro školní rok 2018/19.

Dotazy k platbám: martynkova@langdpt.cas.cz

Číslo účtu: 987654386/5500


Pravidla a podmínky studia

Přečtěte si aktuální pravidla a podmínky studia.


Harmonogram školního roku 2018/19

  • 10.9. 2018 - 19.12. 2018 výuka 1. semestr v roce 2018
  •  3.1. 2019 - 1.2. 2019 výuka 1. semestr v roce 2019
  •  4.2. 2019 - 8.2. 2019 výuka se nekoná (pauza mezi semestry)
  • 11.2. 2019 - 21.6. 2019 výuka 2. semestr v roce 2019

Struktura výuky

Organizace: Výuka je organizována po semestrech. Prezenční kurzy se konají buď 1x týdně po 90 minutách (obecné a odborné kurzy), nebo  2x týdně po 90 minutách (zkouškové kurzy zaměřené na přípravu ke zkouškám PET, FCE, CAE a CPE). Kombinované kurzy probíhají online nebo částečně online, dle specifik konkrétního kurzu.

Místo: Prezenční kurzy probíhají v Praze a v Brně. V Praze v Kabinetu studia jazyků na adrese Hybernská 8, Praha 1. V Brně na různých místech dle aktuálního rozvrhu.

Skupiny: Jazyková výuka probíhá ve skupinách o 8-12 posluchačích v učebnách vybavených moderní výukovou technikou (např. interaktivní tabule).


Rozvrh

PRAHA: Rozvrh na rok 2018/19 naleznete zde. Prohlédnout si ho můžete také v přihlašovací aplikaci. 

BRNO: Rozvrh si můžete prohlédnout zde.